Wyróżnione tematy

D

Finansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badawczej przez Wydział Technologii Drewna

F

Przygotowania do uruchomienia produkcji zaczęły się tuż po ogłoszeniu zwycięskiego projektu, natimiast intensyfikacja prac organizacyjnych przypadła na okres wakacyjny. Dr inż. Krzysztof Wiaderek z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz kolejny podjął... Czytaj dalej

K

Wydział Technologii Drewna posiada kategorię naukową A, którą uzyskał w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej. Ocena ta przeprowadzona została przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a dotyczyła wszystkich wydziałów publicznych i... Czytaj dalej

O

Kierunek studiów Technologia drewna – otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w pięciu kierunek Technologia drewna uzyskał najwyższą ocenę.
Według Prezydium PKA... Czytaj dalej

Z

Prezentowane na wystawie  obrazy powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat. Autorki podejmują w nich temat obserwacji otaczającej rzeczywistości.  Starając się poszukiwać indywidualnego charakteru oraz wewnętrznego życia przedmiotów, przestrzeni, ludzi. W tym co zewnętrzne poszukują czegoś... Czytaj dalej