Inżynieria biotworzyw

Kierunek Inżynieria biotworzyw

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiagnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi kierunku Inżynieria biotworzyw na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu włokienniczego, papierniczego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, energetycznego czy też motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych.

INŻYNIERIA BIOTWORZYW to nowoczesny kierunek studiów, odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki w kraju i za granicą - to szansa na zdobycie unikatowego wykształcenia i ciekawej pracy „z przyszłością”.

Biotworzywa, czyli tworzywa produkowane na bazie surowców odnawialnych, coraz powszechniej stosowane są na świecie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi przez największe światowe koncerny chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne czy motoryzacyjne. Ich właściwości są coraz lepsze w porównaniu do tradycyjnych tworzyw sztucznych. Do ich produkcji wykorzystuje się biomasę, pochodzącą głównie z materiału roślinnego o niskiej wartości technologicznej, jak np. słoma, makuchy, wysłodki buraczane, łodygi traw, kukurydzy czy odpady drzewne. To materiał przyszłości, ponieważ pozwala chronić klimat poprzez redukcję odpadów i ograniczenie zależności od surowców kopalnych, będąc jednocześnie ekologicznym produktem biodegradowalnym. 

INŻYNIERIA BIOTWORZYW na Wydziale Technologii Drewna nauczy studentów, jak wykorzystać biomasę w dziedzinach przemysłu do tej pory nie kojarzonych z kierunkiem inżynierskim. Studiowanie tego kierunku pokaże, że drewno, które, jak powszechnie wiadomo, odgrywa znaczącą rolę w przemyśle budowlanym, meblarskim i chemicznym, można również zastosować w zupełnie nowych dziedzinach gospodarki, ponieważ na bazie biomasy z tego właśnie surowca można wytwarzać „ekologiczne tworzywo sztuczne”, które z powodzeniem zastąpi tradycyjne tworzywa sztuczne produkowane z ropy naftowej. Udowodni, że dzięki współczesnym osiągnięciom nauki w dziedzinach nanotechnologii czy chemii polimerów, wykorzystanie biomasy, a w szczególności biomasy leśnej, zyska nowe oblicze jako nauka o ogromnym potencjale rozwoju.

INŻYNIERIA BIOTWORZYW łączy w sobie nowoczesne technologie, ekonomiczne wykorzystanie surowców odnawialnych i troskę o środowisko. Ten wyjątkowy kierunek kształcenia przygotowywać będzie studentów do kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni gospodarczej w kraju i na świecie, dając szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie przetwórstwa biomasy i wytwarzania biotworzyw. Ciekawe studia z perspektywami na przyszłość.

Program studiów: https://bip.up.poznan.pl/sites/default/files/artukuly/inzynieria_biotworzyw_drugiego_stopnia.pdf

Plan studiów dostępny jest na stronie Wydziału - zakładka "Student".

Rekrutacja

Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie można również zadawać wszelkie pytania dotyczące studiów:

https://www.facebook.com/wtdpoznan/