Skład rady wydziału

Dziekan:
prof. dr hab. Bartłomiej Mazela

Prodziekani:
prof. UPP dr hab. Andrzej Krauss /ds. Studiów/
prof. dr hab. Wiesław Olek  /ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/
prof. UPP dr hab. Edward Roszyk /ds. Studiów/
 
Członkowie honorowi:
prof. dr hab. Stanisław Dolny
dr hab. Ryszard Guzenda
prof. dr hab. Ginter J. Hruzik
prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski
prof. dr hab. Janina Łęcka
prof. dr hab. Lidia Helińska-Raczkowska
prof. dr hab. Juliusz Perkowski
prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński
prof. dr hab. Stanisław Proszyk
 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
prof. dr hab. Piotr Goliński
prof. dr hab. Waldemar Moliński
prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
prof. dr hab. Ewa Fabisiak
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
prof. UPP dr hab. Beata Doczekalska
prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka
prof. UPP dr hab. Mirosław Mleczek
prof. UPP dr hab. Radosław Mirski
prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak
prof. UPP dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
prof. UPP dr hab. Adam Wójciak
prof. UPP dr hab. Bogusława Waliszewska
dr hab. Grzegorz Cofta
dr hab. Rafał Czarnecki
dr hab. Kinga Drzewiecka
dr hab. Monika Gąsecka
dr hab. Karolina Gromadzka
dr hab. Władysław Kusiak 
dr hab. Elżbieta Lewandowska
dr hab. Zuzanna Magdziak
dr hab. Jerzy Majka
dr hab. Kinga Stuper- Szablewska
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. Monika Bartkowiak 
dr Maciej Buśko
dr inż. Dorota Dukarska
dr Beata Fabisiak
dr inż. Julia Lange
dr inż. Tomasz Krystofiak
dr inż. Łukasz Matwiej
dr inż. Grzegorz Pinkowski
dr inż. Krzysztof Wiaderek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 
mgr inż. Janusz Cegieła
inż. Iwona Rissmann

Przedstawiciel doktorantów 
mgr inż. Marlena Wojnowska

Przedstawiciele studentów:
Jan Biber
inż. Honorata Dąbrowska
inż. Wojciech Dunajewski
inż. Szymon Drzewiecki
Łukasz Kłodziński
inż. Sylwia Toczek
vacat
vacat