Akademia Budownictwa Drewnianego na Wydziale Technologii Drewna UP w Poznaniu

Informujemy, że na zajęcia w ramach Akademii Budownictwa Drewnianego zostały zakwalifikowane wszystkie osoby z drugiego stopnia studiów, doktoranci i pracownicy Wydziału zapisani na listę w dziekanacie, a z listy rezerwowej – wszyscy studenci Wydziału  z III roku oraz pięć pierwszych osób z listy rezerwowej z II roku (Państwo: J. Skorupka, K. Nowaczek, Ł. Kłodziński, K. Zakrzewska i K. Ułanowicz).

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach bardzo prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Koordynatora ABD na WTD Poznań – Pana Prodziekana ds. Studiów, dra hab. inż. E. Roszyka (najpóźniej do końca lutego br.) – wówczas zakwalifikowane zostaną kolejne osoby z listy rezerwowej (z II roku studiów pierwszego stopnia).

W razie pytań, jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Koordynatorem ABD na WTD Poznań.

Zajęcia zaczynają się 16 marca br. w sali E (dokładne godziny podamy w późniejszym terminie, ale prawdopodobnie od ok. 11:00 do 16:00).

 

Baner (2).png