DURAWOOD

1 września 2013 roku ruszył projekt badawczy pt.: "Bio-przyjazne środki ochrony drewna zwiększające jego trwałość" (Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability; w skrócie DURAWOOD), finansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (umowa nr Pol-Nor/203119/32). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bartłomiej Mazela z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna WTD UP w Poznaniu.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie metod zwiększenia trwałości produktów z drewna dzięki zastosowaniu coraz doskonalszych środków oraz poszukiwanie skutecznych i ekologicznych metod ochrony drewna. Planowane jest opracowanie modelowych systemów ochrony drewna pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Do badań optymalnych środków do impregnacji drewna oraz zabezpieczania jego powierzchni zostały wybrane związki pochodzenia naturalnego, takie jak propolis, oleje naturalne oraz alkaloidy, jak również związki syntetyczne: silany i imidazole.

Drewno będące naturalnym polimerem organicznym i odnawialnym surowcem, dzięki swoim unikatowym właściwościom znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. Zastępowanie betonu, stali lub tworzyw sztucznych produktami z drewna może być jednym z ważnych elementów przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu. Degradacja drewna pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych jest główną przyczyną ograniczeń w zastosowaniu tego surowca. Uzyskanie dobrych impregnatów, zapewniających skuteczną ochronę produktów z drewna, jest ważne ze względów ekonomicznych, środowiskowych i ekologicznych.

 

Prace badawcze prowadzone będą na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Instytut Chemicznej Technologii Drewna i Katedra Chemii), na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych) oraz w Norwegian Forest Landscape Institute, Wood Technology Section. Więcej szczegółów na temat projektu DURAWOOD znaleźć można na stronie internetowej:  http://durawood.up.poznan.pl.

 

durawood_logo.jpg