Międzynarodowe warsztaty projektowe organizowane w ramach projektu BaltSe@nioR