Odwołane zajęcia w siedzibie Uczelni dla piątego i siódmego semestru

Uwaga Studenci piątego i siódmego semestru studiów

Decyzją Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, prof. dr. hab. Piotra Łakomego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), planowane zajęcia w siedzibie UPP w terminie od 30 listopada do 22 grudnia br. zostają odwołane (dotyczy wszystkich kierunków studiów na naszym Wydziale). W tym czasie kontynuowane będą zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wg dotychczasowego semestralnego rozkładu zajęć. W razie istotnej zmiany sytuacji epidemicznej decyzja ta może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje o dalszej realziacji zajęć zostaną przekazane przez Prowadzących.

W razie jakichkolwiek wątpliowści należy kontaktować się z Prodziekanem ds. studiów (edward.roszyk@up.poznan.pl)