Odwołane zajęcia w siedzibie Uczelni dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Uwaga Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Technologia drewna, Projektowanie mebli.

Informuję, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), planowane zajęcia w siedzibie UPP w terminie od 9 do 27 listopada br. zostają odwołane. W tym czasie kontynuowane będą zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wg dotychczasowego semestralnego rozkładu zajęć. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez prowadzących poszczególne zajęcia.

W razie jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt.

 

Prodziekan ds. studiów

/-/ prof. UPP dr hab inż. Edward Roszyk

e-mail: edward.roszyk@up.poznan.pl