Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk zawodowych

 

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Technologia drewna odbędzie się:

- dla II roku, we wtorek 20 marca 2018r. o godz. 7:45 w sali F,

- dla III roku, w poniedziałek 19 marca 2018r. o godz.: 7:45 w sali E.

Obecność obowiązkowa!