Studia Podyplomowe

Do 20 października br. trwa rekrutacja na studia podyplomowe
"Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie"