Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 oraz za studia niestacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021 ustala się następujące opłaty:

  • na studiach stacjonarnych:

        - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  • na studiach niestacjonarnych:

       - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
       - 150 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  • student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, wnosi pełną opłatę za semestr (studia niestacjonarne).

W związku z powyższym osoby, które miały wcześniej przypisy za warunki w Wirtualnym Dziekanacie prosi się o sprawdzenie kwot, jakie należy obecnie uiścić za powtarzany przedmiot zgodnie z nowym Zarządzeniem.

Odpłatność za studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Studia pierwszego stopnia:
I rok - 1750 zł/semestr
II rok - 1750 zł/semestr
III rok - 1750 zł/semestr
IV rok - 1750 zł/semestr

Studia drugiego stopnia: 
I rok - 1850 zł/semestr
II rok - 1850 zł/semestr

Subskrybuj RSS - Opłaty