Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia  2017 roku ustala się szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego 2017/2018 w sposób  następujący:

Semestr zimowy trwa od 29.09.2017r. do 18.02.2018r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 29.09.2017 r.* do  28.01.2018 r.;
- ferie świąteczne od 25.12.2017 r. do 02.01.2018 r.;
- zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 12.02.2018r. do 18.02.2018r.

* na studiach stacjonarnych od 2 października

VII SEMESTR (studia stacjonarne)
- zajęcia dydaktyczne (**) od 02.10.2017r. do 22.12.2017r.;                           
- zimowa sesja egzaminacyjna od 03.01.2018r. do 12.01.2018r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 13.01.2018r. do 19.01.2018r.;
- egzaminy inżynierskie od 01.02.2018r. do 09.02.2018r.;
- rejestracja na II stopień studiów: od 10.01.2018r. do 22.02.2018r.;
- poprawkowe egzaminy inż. 09.03.2018r.

 * *w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych  zgodnie  z  planem  studiów. 

Termin złożenia pracy inżynierskiej do 22.01.2018r.

Semestr letni trwa od 19.02.2018r. do 12.09.2018 r.,  w tym:

- zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 17.06.2018r.;
- ferie świąteczne od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna od 18.06.2018r. do 30.06.2018r.;
- egzaminy inżynierskie studia niestacjonarne od 02.07.2018r. do 06.07.2018r.;
- letnia sesja poprawkowa od 03.09.2018r. do 12.09.2018r.

  Semestr letni studiów II stopnia trwa od 5.03.2018r. do 12.09.2018r., w tym:
- zajęcia dydaktyczne (rok I, sem.1)* od 05.03.2018r. do 17.06.2018r.;
- zajęcia dydaktyczne (rok II, sem.3)* od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.;
- ferie świąteczne od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok I, sem. 1) od 18.06.2018r. do 30.06.2018r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok II, sem. 3) od 28.05.2018r. do  06.06.2018r.;
- egzaminy magisterskie 18-22.06.2017r, i 02-06.07.2018r.;
- letnia sesja poprawkowa od 03.09.2018r. do 12.09.2018r.

* w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych  obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów. 

Termin złożenia pracy magisterskiej do 15.06.2018r

Terminy egzaminów studenci uzgadniają z egzaminatorami co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Każdy student zobowiązany jest zapisać się na egzamin w uzgodnionym terminie. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin i nie usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Egzaminy poprawkowe nie mogą być wyznaczane w terminie po 12.09.2018r.

W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr (rok), prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen, zamknięcia i wysłania protokołów z ćwiczeń i egzaminów w nieprzekraczalnych terminach:     
- do 18.02.2018r. (do 22.01. 2018r. za VII sem.) w semestrze zimowym,
- do 16.09.2018r. (do 10.06.2018 r. za III sem. studiów II stopnia) w semestrze letnim.

Studenci II i III  roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktyki do dnia 31.08.2018r., zgodnie z zasadami określonymi w procedurze praktyk. Termin złożenia dokumentacji praktyk u Koordynatora dla danego kierunku studiów upływa 1.09.2018r. Wpis zaliczenia praktyk należy uzyskać do dnia 12.09.2018r.

Studenci studiów II stopnia (rok II,  semestr zimowy) w okresie od 2.10.2017r. do 13.10.2017r.  odbywają zajęcia praktyczne w jednostkach, w których realizowana będzie praca dyplomowa,  a zajęcia dydaktyczne trwają od 16.10.2017r. do 28.01.2018r. (w ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
6  października 2017r. (piątek) –  na studiach stacjonarnych (inauguracja roku akademickiego,)
2 listopada 2017 r. (czwartek),
12 listopada 2017 r.  (niedziela ),
7 stycznia 2018 r. (niedziela),
30 kwietnia 2018 r, (poniedziałek),
2 maja 2018  r. (środa),
19 maja 2018 r, (sobota),
1 czerwca 2018 r. (piątek), - na studiach stacjonarnych

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 30 maja 2018 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizacja roku akademickiego  2016/2017 na Wydziale Technologii Drewna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku, ustala się szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego 2016/2017 w sposób następujący:

Semestr zimowy trwa od 1.10.2016r. do 26.02.2017r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 01.10.2016r. do 30.01.2017r.;
- ferie świąteczne od 23.12.2016r. do 01.01.2017r.;
- zimowa sesja egzaminacyjna od 31.01.2017r. do 12.02.2017r.;
- przerwa międzysemestralna od 13.02.2017r. do 19.02.2017r.;
- sesja poprawkowa od 20.02.2017r. do 24.02.2017r.

VII SEMESTR
- zajęcia dydaktyczne (*) od 01.10.2016r. do 22.12.2016r.;                           
- zimowa sesja egzaminacyjna  od 02.01.2017r. do 11.01.2017r.;
- sesja poprawkowa od 12.01.2017r.  do 18.01.2017r.;
- egzaminy inżynierskie od 30.01.2017r. do 04.02.2017r.;
- rejestracja na II stopień studiów: od 10.01.2017r. do 22.02.2017r.;
- poprawkowe egzaminy inż.: 10.03.2017r

* w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych  zgodnie  z  planem  studiów. 

Termin złożenia pracy inżynierskiej do 15.01.2017r.

Semestr letni trwa od 27.02.2017r. do 10.09.2017 r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 27.02.2017r.** do  25.06.2017r.;
- ferie świąteczne od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.;
- letnia sesja egzaminacyjna od 26.06.2017r. do 09.07.2017r.;
- egzaminy inżynierskie studia niestacjonarne od 03.07.2017r.do 07.07.2017r.;
- sesja poprawkowa od 04.09.2017r. do 10.09.2017r.|
** na studiach niestacjonarnych: od 24.02.2017r.

  Semestr letni studiów II stopnia  trwa od 6.03.2017r. do 10.09.2017r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne (rok I, sem. 1)* od 06.03.2017r. do 25.06.2017r.;
- zajęcia dydaktyczne (rok II, sem. 3)* od 27.02.2017r. do 31.05.2017r.;
- ferie świąteczne od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok I, sem. 1) od 26.06.2017r. do 09.07.2017r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok II, sem. 3) od 01.06.2017r. do 07.06.2017r.;
- egzaminy magisterskie 19-23.06.2017r, i 03-07.07.2017r.;
- sesja poprawkowa od 04.09.2017r. do 10.09.2017r.
* w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych  obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z  planem studiów. 

Terminy egzaminów studenci uzgadniają z egzaminatorami co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Każdy student zobowiązany jest zapisać się na egzamin w uzgodnionym terminie. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin i nie usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Egzaminy poprawkowe nie mogą być wyznaczane w terminie po 10.09.2017r.

W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr (rok), prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen, zamknięcia i wysłania protokołów z ćwiczeń i egzaminów w nieprzekraczalnych terminach:
- do 28.02.2017r. (do 23.01. 2017r. za VII sem.) w semestrze zimowym,
- do 13.09.2017r. (do 10.06.2017 r. za III sem. studiów II stopnia) w semestrze letnim.

Studenci II i III  roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktyki do dnia 31.08.2017r., zgodnie z zasadami określonymi w procedurze praktyk. Termin złożenia dokumentacji praktyk u Koordynatora dla danego kierunku studiów upływa 1.09.2017r. Wpis zaliczenia praktyk należy uzyskać do dnia 10.09.2017r.

Studenci studiów II stopnia (rok II,  semestr zimowy) w okresie od 3.10.2016r. do 14.10.2016r.  odbywają zajęcia praktyczne w jednostkach, w których realizowana będzie praca dyplomowa,  
a zajęcia dydaktyczne trwają od 17.10.2016r. do 30.01.2017r. (w ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
7 października 2016 r. (piątek) – inauguracja roku akademickiego,
31 października 2016r. (poniedziałek),
2 listopada 2016 r. (środa),
2 maja 2017 r. (wtorek),
3 czerwca 2017 r. (sobota),,
16 czerwca 2017 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniach:
10 listopada 2016 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na  piątki,
30 stycznia  2017 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na  piątki.

 

 

 

 

Subskrybuj RSS - Organizacja roku akademickiego