Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 roku ustala się szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego 2018/2019 w sposób następujący:

Semestr zimowy trwa od 28.09.2018 r. do 21.02.2019 r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 28.09.2018r.*  do 28.01.2019r.;
- ferie świąteczne od 24.12.2018r.    do 01.01.2019r.;
- zimowa sesja egzaminacyjna od 29.01.2019r. do 10.02.2019r.;
- przerwa międzysemestralna od 11.02.2019r. do 15.02.2019r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 16.02.2019r. do 21.02.2019r.
* na studiach stacjonarnych od 1 października

VII SEMESTR (studia stacjonarne)
- zajęcia dydaktyczne (**) od 01.10.2018r. do 21.12.2018r.;                           
- zimowa sesja egzaminacyjna od 02.01.2019r. do 11.01.2019r.;
- zimowa sesja poprawkowa od 12.01.2019r. do 18.01.2019r.;
- egzaminy inżynierskie od 05.02.2019r. do 09.02.2019r.;
- rejestracja na II stopień studiów: od 03.01.2019r. do 20.02.2019r.;
- poprawkowe egzaminy inż. 09.03.2019r.              

    * *w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych  zgodnie z planem studiów. 

Termin złożenia pracy inżynierskiej do 17.01.2019 r.
Semestr letni trwa od 22.02.2019r. do 13.09.2019 r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne  (***) od 22.02.2019r. do 18.06.2019r.;
- ferie świąteczne od 18.04.2019r. do 23.04.2019r.;
- letnia sesja egzaminacyjna od 19.06.2019r. do 30.06.2019r.;
- egzaminy inżynierskie studia niestacjonarne od 02.07.2019r. do 06.07.2019r.;
- letnia sesja poprawkowa od 02.09.2019r. do 13.09.2019r.      
*** na studiach stacjonarnych od 25 lutego

Semestr letni studiów II stopnia trwa od 4.03.2019r. do 13.09.2019r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne (rok I, sem.1)* od 04.03.2018r. do 18.06.2019r.;
- zajęcia dydaktyczne (rok II , sem. 3)* od 25.02.2019r. do 31.05.2019r.;
- ferie świąteczne od 18.04.2019r. do 23.04.2019r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok I, sem. 1) od 19.06.2019r. do 30.06.2019r.;
- letnia sesja egzaminacyjna (rok II, sem. 3) od 03.06.2019r. do 10.06.2019r.;
- egzaminy magisterskie 18 - 22.06.2019r, i 02-06.07.2019r.;
- letnia sesja poprawkowa od 02.09.2019r. do 13.09.2019r.
* w  ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych  obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Termin złożenia pracy magisterskiej do 15.06.2019 r.

Terminy egzaminów studenci uzgadniają z egzaminatorami co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Każdy student zobowiązany jest zapisać się na egzamin w uzgodnionym terminie.
W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin i nie usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Egzaminy poprawkowe nie mogą być wyznaczane w terminie po 13.09.2019 r.

W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr (rok), prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen, zamknięcia
i wysłania protokołów z ćwiczeń i egzaminów w nieprzekraczalnych terminach:
- do 25.02.2019r. (do 22.01. 2019 r. za VII sem.) w semestrze zimowym,
- do 16.09.2019r. (do 12.06.2019 r. za III sem. studiów II stopnia) w semestrze letnim.

Studenci II i III  roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktyki do dnia 31.08.2019 r., zgodnie z zasadami określonymi w procedurze praktyk. Termin złożenia dokumentacji praktyk u Koordynatora dla danego kierunku studiów upływa 1.09.2019r. Wpis zaliczenia praktyk należy uzyskać najpóźniej do dnia 13.09.2019 r.

Studenci studiów II stopnia (rok II, semestr zimowy) w okresie od 1.10.2018r. do 12.10.2018r.  odbywają zajęcia praktyczne w jednostkach, w których realizowana będzie praca dyplomowa, a zajęcia dydaktyczne trwają od 15.10.2018 r. do 28.01.2019 r. (w ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
5  października 2018 r. (piątek) –  na studiach stacjonarnych (uroczyste posiedzenie Rad Wydziałów: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnictwa związane z rozpoczęciem obchodów 100-lecia studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu)
2 listopada 2018 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych,
9-10 listopada 2018 r.  (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych,
4-5 stycznia 2019 r. (piątek-sobota) -  na studiach niestacjonarnych,
2 maja 2019 r. (czwartek),
4-5  maja 2019 r, (sobota-niedziela) - na studiach niestacjonarnych .

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniach:
1 października 2018 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów  pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,
2 stycznia 2019 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) -  realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
30  kwietnia  2019  r. (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na  piątki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subskrybuj RSS - Organizacja roku akademickiego