KATEGORIA NAUKOWA A dla Wydziału Technologii Drewna

Wydział Technologii Drewna posiada kategorię naukową A, którą uzyskał w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej. Ocena ta przeprowadzona została przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a dotyczyła wszystkich wydziałów publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytutów badawczych. Wiązała się ona przede wszystkim z ewaluacją jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a uwzględniała cztery kryteria: (a) osiągnięcia naukowe i twórcze, (b) potencjał naukowy, (c) materialne efekty działalności naukowej, (d) pozostałe efekty działalności naukowej.

Uzyskana kategoria naukowa A oznacza, że Wydział Technologii Drewna znalazł się wśród najlepiej ocenianych jednostek naukowych w Polsce (kategorie A oraz A+). Stanowi to dla Wydziału wielkie wyróżnienie, jednak obok prestiżu, wysoka ocena będzie miała – jak przekonuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  także swe odzwierciedlenie w wysokim finansowaniu badań naukowych.
 

Zasoby